Kariera i Edukacja w IT

W tej części strony przedystkutujemy po krotce możliwe ścieżki edukacyjne dostępne dla osób, które chciałyby rozpocząć karierę w branży IT. Przedstawimy różne strategię edukacyjne, od edukacji formalnej po edukację nieformalna oraz samokształcenie. Zaprezentowane zostaną również istotne zbiory materiałów w internecie, które wspomagają naukę programowania w internecie,jak również przygotowują do innych prac. Na stronie jest dostępny również moduł repozytorium, gdzie na bieżąco w trakcie trwania projektu umieszczane są linki do różnego rodzaju źródeł edukacyjnych.

Edukacja Kompetencji Cyfrowych

Według Andrusa Ansipa – komisarza ds. jednolitego rynku cyfrowego EU do roku 2020 w UE może brakować około 900 000 specjalistów ICT. UK Careers and Employability Service przewiduje, że do roku 2022 w samej Wielkiej Brytanii będzie brakować 518 000 z cyfrowymi kompetencjami (co wynosi trzy razy więcej niż ilość absolwentów informatyki w UK w ciagu 10 ostatnich lat). Już w roku 2011 brakowało około 400 tys specjalistów w UE w tym zakresie. Szacowane zatrudnienie w sektorze IT obecnie to około 8-9 milionów osób. Obecnie zatrudnieni specjaliści IT w UE jedynie w 25% posiadają wystarczające kompetencje do zawodu (CEEPiS, 2014). Branża IT wymaga ciągłego dokształcania, zakłada się, że w 5 lat po ukończeniu studiów ponad 50% wiedzy jest przeterminowana. Np: W Szwajcarii która posiada 9 mln mieszkańców brakuje obecnie około 100 tys pracowników w branży IT. Szacuje się, że jedynie 25-30% obecnie zatrudnionych na rynku IT to osoby z dyplomem studiów z informatyki, reszta to osoby wykorzystujące inne ścieżki kształcenia. Czyni to branżę informatyczną jedną z najbardziej otwartych branż dla osób z wykształceniem innym niż formalne.

W branży informatycznej mamy doczynienia z koniecznościa występowania ciągłych innowacji edukacyjnych. Istniejącym problemem na rynku jest to,że obecnie studia informatyczne nie mogą dostarczyć wystarczającej ilości specjalistów ds. ICT. Potrzebne są nowe innowacyjne rozwiązania, które nie istniały jeszcze 10 lat temu.

W związku z tym osobą, która chciałaby zdobyć podstawowa wiedzę informatyczną, która może się okazać przydatna zarówno w przypadku wybrania ścieżki kariery w firmie, bądź budowania własnego start-upu, musi odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

 • Jaki jest popyt na specjalistów od spraw IT w kraju i na świecie?
 • Czy możemy założyć, że podobny popyt utrzyma się (zwiększy) w najbliższych 20 latach?
 • Od kiedy brakuje specjalistów na tym rynku?

Obecnie na rynku istnieją 4 główne ścieżki kształcenia w IT:

 1. Ścieżka tradycyjna (studia IT)
 2. Intensywne kursy programowania tzw. bootcampy
 3. Masowe kursy online typu MOOCs
 4. Ścieżki samokształcenia (ang. self-learning)

Zarobki w IT są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej, jak również w Polsce (gdzie są porównywalne z tymi na Zachodzie, m.in. Ze względu na możliwość zdalnej pracy. Mimo, to z jakiegoś powodu ciągły niedobór kadry na rynku IT jest już od początku informatyki, czyli od lat 50-tych? jakie są powody takiej sytuacji?

Paradoksalnie, mimo że praca w informatyce nie wymaga dyplomu studiów, branża ta od samego początku posiadała łatkę „czarnej magii”. Związane jest to również z brakami w kompetencjach matematycznych, które są powiązane z informatyką. Wiele osób czuje się zniechęconych (boi się) matematyki na nawet na najniższym poziomie trudności.

Kwestia ta powoduje, że wiele osób wybiera studia na kierunkach np.: pedagogicznych czy socjologicznych, na które zapotrzebowanie na rynku pracy było 10-20 lat temu. W tym wypadku istotny jest koncept „drugiej kariery” (ang. second career) tak popularny na Zachodzie (szczególnie z USA). Wiele osób wybiera informatykę jako drugą karierę, także w późniejszym wieku tj. 50 czy 60 lat.

Najbardziej standardową ścieżką w zawodzie są studia informatyczne (inżynierskie lub magisterskie). Ścieżkę kształcenia tą wybiera około 1/3 osób w branży. Koszt studiów informatycznych jest często porównywalny do studiów humanistycznych. Trudnością jest konieczność min. ok. 4 lat studiów i duże nakłada czasowe (również związane z przedmiotami podstawowymi jak np.: informatyka czy matematyka).

Bootcampy – intensywne programy umiejętności informatycznych

Bootcampy – intensywne programy umiejętności informatycznych (np. 8 tygodniowe) – od zera do programisty. Bootcamps (ang. Intensyne obozy wojskowe) – idea bootcampów wykształciła się w USA (szczególnie w Dolinie Krzemowej) na początku 21 wieku. kursy typu bootcamp trwają zwykle od 45 do 90 dni i skupiają się na konkretnym języku programowania (np. ścieżka web developera, ścieżka digital marketingu, ścieżka programisty aplikacji na komórki itp.). bootcampy wchodzą w zakres edukacji nieformalnej i są zwykle prowadzone przez firmy szkoleniowe (czasem firmy informatyczne). Praktyczne nastawienie tych kursów, przygotowujące to wejścia na rynek pracy od razu po zakończeniu edukacji, inną zaletą jest także krótki czas szkolenia. wśród wad można wyróżnić wysoką cenę (dużo wyższa niż studia, nawet 20 tys PLN) oraz powierzchowne typowo praktyczne traktowanie tematu (brak wielu elementów obecnych na studiach).

Obejrzyjmy film, gdzie Barrack Obama o wyzwaniach edukacji informatycznej ICT w USA i konieczności wprowadzania bootacampów, MOOCs oraz narzędzi samouczenia się (po angielsku, 5 min):

MOOCs – masowe kursy online

Ścieżka MOOCs pozwala zdobywać wybrane specjalności informatyczne w relatywnie najniższej cenie w porównaniu ze studiami/bootcampami. Wymaga wysokich kompetencji samouczenia się (self-learningu) i uzupełniania wiedzy i pomiaru osiągnięć. Relatywnie najtańsza (de facto może być darmowa). Ścieżka MOOCs pozwala zdobywać wybrane specjalności informatyczne w relatywnie najniższej cenie w porównaniu ze studiami/bootcampami. MOOCsy są ostatnio często wspierane przez amerykańskie uczelnię, które umożliwiają w ten sposób zdobycie tytułu inżyniera lub magistra z informatyki. MOOCs – masowe kursy online jak np. Udacity, które uczą informatyki za frakcje kosztów studiów (obecnie można uzyskać np. magistra informatyki z Georgia Tech online za 5000 USD, regularna cena: 50 000 USD!)

Studium przypadku – Haseeb Qureshi. Haseeb Qureshi to były nauczyciel, który będąc bezrobotny w wieku 40+ chciał zmienić pracę. Rozpoczął samonauczanie w darmowych kursachcodeacademy, a następnie zapisał się na coding bootcamp w App Academy. Po roku przekwalifikowania się otrzymał ofertę pracy od AirBnB z wynagrodzeniem 250 000 USD rocznie.

Podsumowując można powiedzie, że informatyka wraz z technologiami daje zawód na co najmniej 20 najbliższych lat. Mimo, że studia informatyczne są dostępne w cenie porównywalnej do studiów z politologii, pedagogiki, czy socjologii to w Polsce tylko 14 tys. studentów z blisko 400 tys. studiujących wybiera informatykę w czym jedynie 2 tys. kobiet!

Umiejętność samokształcenia

Umiejętność samokształcenia Jedną z ważniejszych cech w osiągnięcie sukcesu w branży informatycznej jest umiejętność samokształcenia, tudzież zarządzania własnym procesem edukacyjnym. Ponieważ już w kilka lat po ukończeniu studiów czy szkoleń informatycznych, wiele wiedzy staje się przestarzałej (dotyczy to szczególnie osób tworzących witryny w internecie), wybór kariery w tej branży wymaga dyscypliny i umiejętności uzupełniania wiedzy w ciągu całej kariery. Umiejętność samokształcenia nie przypadkiem jest jedną z kluczowych kompetencji w Unii Europejskiej, dlatego osoby, które potrafią nią zarządzać skutecznie, mogą osiągać większe sukcesy na rynku pracy.

Na zakończenie obejrzyjmy krótki wywiad z Robertem Grynem. Robert znalazł się na 57 miejscu najbogatszych Polaków wg Forbes w 2017 roku z majątkiem około 700 mln PLN. Jest najmłodszą osobą na tej liście i do pieniędzy doszedł od zera, poprzez stworzenie innowacyjnych startupów nic nie odziedziczył). W swoim filmie opisuje jak osiągnął sukces w branży informatycznej, jakie kompetencje były mu do tego potrzebne oraz jakie strategię edukacyjne/kariery podejmował w trakcie swojej pracy.

Na zakończenie modułu 3 możemy postawić następujące pytania:

 • Jakie cechy wyróżniają Roberta?
 • Co charakterystycznego w decyzjach edukacyjnych/zawodowych Roberta?
 • Czy każdy może powtórzyć jego sukces?
 • Czy jego kariera może być inspiracją dla innych w naszym kraju?

 

Kategorie: Moduły