TABLICE INFORMATYCZNE (ang. cheatsheets):

W tym miejscu sukcesywnie będziemy umieszczać dostęp do źródeł zewnętrznych zawierających tablice informatycznego z najbardziej popularnymi kodami do wykorzystania w poszczególnych językach programowania.

 

Poznaj HTML5

Skorzystaj z tablicy informatycznej HTML5 i poznaj komendy!

HTML5

Komendy w kaskadowych arkuszach stylu – CSS3

Skorzystaj z dokumentacji CSS i poznaj komendy!

CSS3

 

Tablice informatyczne dla Javascript

Zdobądź wiedzę na temat najbardziej popularnego języka frontendowego!

EDX.ORG

 

Oryginalna lista komend z HTML5!

Skorzystaj z dokumentacji HTML5 i poznaj komendy!

HTML5

 

 

Kategorie: Materiały