Fundacja im. Zofii Zamenhof zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące opracowania raportu z ewaluacji szkoleń w projekcie pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 25 maja 2020 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com

 

Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com

 

Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami:
Rozeznanie rynku – raport

Rozeznanie rynku FZZ – raport

Kategorie: Ogłoszenia