Fundacja im. Zofii Zamenhoff

Fundacja im. Zofii Zamenhof ma na celu propagowanie idei wolności, zasad demokracji, różnorodności kulturowej oraz tolerancji. Chcemy poprzez swoją pracę pokazywać drogę rozwiązywania problemów społecznych. Pragniemy przyczynić się do zwiększenia poziomu edukacji różnych grup społecznych w krajach gdzie będziemy prowadzić swoją działalność i poprzez swoją aktywność wpływać na procesy integracyjne Więcej…

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL to ogólnopolskie stowarzyszenie, które działa od 2000 roku na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Podstawową formą działania jest wspieranie i edukowanie animatorów społecznych, czyli osób i instytucji z różnych sektorów i dziedzin życia publicznego, które angażują do działania środowiska lokalne, skupione wokół wspólnego miejsca Więcej…

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest niepubliczną uczelnią, która powstała w 1996 roku z inicjatywy salezjanina ks. Józefa Belniaka. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie i wpisana jest do rejestru szkół niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na listę Istituzioni Universitarie Salesiane, czyli listę 60-ciu salezjańskich uczelni wyższych Więcej…